سیاست کیفری ایران در خصوص خشونت خانگی علیه زنان با تأکید بر قتل نفس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد تهران، دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد دماوند، تهران، ایران.

چکیده

خشونت خانگی علیه زنان و به ویژه خشن‌ترین شکل این نوع خشونت یعنی قتل‌های ناموسی از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بر این امر دلالت دارد که  فقدان حساسیت نسبت به مسائل و مشکلات بزه‌دیدگان و عدم اتخاذ تدابیر حمایتی در نهادهای کیفری، ازجمله پلیس زنان، بزه‌دیده و قربانی خشونت‌های خانگی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است. سیاست کیفری ایران در خصوص خشونت خانگی علیه زنان به‌خصوص در جرم قتل با نوعی مماشات همراه است به‌نحوی‌که بازدارندگی لازم به‌منظور پیشگیری از جرایم مربوط به خشونت خانگی و از جمله قتل نفس زنان وجود ندارد. به‌ همین منظور، قوانین باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که ضمن فراهم آوردن شرایط دادرسی فوری، تعقیب و تحقیق و رسیدگی در موارد خشونت علیه زنان نه‌تنها منوط به شکایت شاکی خصوصی نشود، بلکه عدم اعلام این جرایم از سوی برخی مطلعین مانند اولیاء مدارس نیز جرم تلقی گردد. همچنین لازم است خلاءهای قانونی برای حمایت از زنان برطرف و قانون‌گذار با تصویب قوانین بازدارنده موجبات کاهش جرایم مبتنی بر خشونت را فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Criminal Policy towards Domestic Violence against Women with an Emphasis on Committing Murder

نویسنده [English]

  • Fatemeh Ostadhashem
M.A, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Tehran Branch, Ershad Damavand Non-Profit University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Domestic violence against women and especially the most violent form of this type of violence, namely honor killings, are important issues that have always been the subject of discussion. The present paper is descriptive and analytical and has investigated the mentioned topic using the library method. The findings of the paper indicate that the lack of sensitivity towards the issues of the victims and the lack of support measures in the criminal institutions, including police. The legislator's criminal policy regarding domestic violence against women, especially regarding murder, includes the sense of condescension. In such a way that there is no necessary deterrence to prevent crimes related to domestic violence, including women's suicide. One of the reasons for the killing of girls by the father, especially in the case of "honor killings", is the leniency of the legislator in punishing perpetrators of domestic violence in. In order to protect women against domestic violence, the laws should be amended in such a way that, while providing the conditions for immediate proceedings, prosecution and investigation, and proceedings in cases of violence against women not only depend on the complaint of a private plaintiff, but also failure to report these crimes by some informants such as school parents should also be considered a crime. In addition, it is essential to obviate legal loopholes for the protection of women by passing preventive laws to reduce crimes based on violence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Policy
  • Domestic Violence
  • Women
  • Murder
  • Prevention