حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه در فقه و حقوق کیفری بین‌المللی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی و حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2022.371027.1135

چکیده

حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق کیفری بین‌المللی در حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه به چه صورت است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. یافته‌های مقاله بر این امر دلالت دارد که حمایت از غیرنظامیان و ضرورت تفکیک میان نیروهای نظامی و غیرنظامی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه در حقوق بین‌الملل می‌باشد که مطابق آن، ضمانت حمایت از غیرنظامیان در مقابل حملات، ایجاد ترس و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی و استفاده از سلاح‌های سمی و کشتارجمعی ممنوع بوده و لازم است اقدامات احتیاطی در حملات نظامی در راستای حفاظت از جان غیرنظامیان صورت گیرد. در اسلام نیز اصل تفکیک و تمایز نظامیان در مخاصمات مسلحانه به رسمیت پذیرفته‌ شده است. مبنای اصل تفکیک و تمایز در اسلام، آیه ۱۹۰ سوره بقره است که طبق دلالت صریح این آیه جنگ به کسانی اختصاص دارد که عملاً درگیر مبارزه هستند. در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، عموم غیرنظامیان و به‌ویژه کودکان و زنان موردحمایت هستند. در اسلام نیز افرادی مانند، زنان، کودکان و پیران که در حقیقت نظامی نیستند، موردحمایت قرار می‌گیرند. نتیجه اینکه، حمایت از غیرنظامیان هم در آموزه‌های دینی و هم در حقوق بین‌الملل بشردوستانه مورد تأکید می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Protection of Civilians in Armed Conflicts in Jurisprudence and International Criminal Law

نویسنده [English]

  • Mohammad Masoudinia
Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Social Sciences and Law, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Supporting civilians in armed conflicts is one of the important issues that has always been the subject of debate. This article examines the approach of jurisprudence and international criminal law in protecting civilians in armed conflict. The current article is descriptive and analytical and the mentioned question by using the library method has investigated. The findings of the article indicate that the protection of civilians and the necessity of separation between military and civilian forces is one of the fundamental principles of humanitarian rights in international law. The guarantee of protection of civilians against attacks, creating fear and panic among the civilian population and using poisonous and mass killing weapons are prohibited and to take precautionary measures in military attacks in order to protect the lives of civilians is necessary. In Islam, the principle of separation of military personnel in armed conflicts is recognized. The basis of this principle is verse 190 of Surah Al-Baqarah, which according to the clear implication of this verse, war is reserved for those who are actually in fighting engaged. In international humanitarian law, civilians in general and especially children and women are protected. In Islam, people such as women, children and the elderly who are not actually soldiers are supported. As a result, the protection of civilians both in religious teachings and in international humanitarian law is emphasized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civilians
  • Armed Conflicts
  • Humanitarian Rights
  • Principle of Separation
  • Women
  • Children