جرایم «فناوری جعل عمیق» از منظر فقه و حقوق کیفری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2022.368844.1124

چکیده

پیشرفت‌های فناورانه اخیر، تولید فیلم‌هایی که «جعل عمیق» نامیده می‌شوند را با استفاده از تعویض صورت انسان آسان کرده است. جعل عمیق، محصول برنامه‌های هوش مصنوعی (AI) است که با ادغام، ترکیب، جایگزینی و قرار دادن تصاویر و کلیپ‌های ویدئویی، ویدیوهای جعلی و به‌ظاهر معتبر را ایجاد می‌کنند. کاربرد گسترده و مخرب این فناوری از یک‌سو و سهولت استفاده از این فناوری سبب شده است که برخی از آن برای اهداف نامشروع و غیر قانونی بهره گیرند. نمونه‌های اولیه جعل عمیق برای اهداف سیاسی و یا سرگرمی عمومی به‌کار گرفته می‌شد لیکن در آینده به احتمال زیاد بیشتر برای انتقام‌جویی‌های شخصی و سیاسی، تبلیغات سیاسی غیر واقعی به‌کار گرفته شود. آثار مخرب مذکور ضرورت جرم‌انگاری استفاده سوء از آن را برجسته می‌کند. برخی از کشورها مانند ایالات متحده تصویب قوانین مبارزه با جعل عمیق در سطح ایالتی و سپس فدرال را آغاز کرده‌اند. در اتحادیه اروپا، سه کشور (فرانسه، آلمان و اسپانیا) مقرراتی ملی که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم با این حوزه مرتبط است را تصویب نموده‌اند. در ایران، طبق قانون جرایم رایانه‌ای، انتشار ویدیوی جعلی می‌تواند نشر اکاذیب به‌شمار آمده و چنانچه محتوای آن موجب هتک حیثیت اشخاص گردد، ذیل این عنوان نیز قابلیت تعقیب خواهد داشت. در صورتی که محتوای تولید و انتشار یافته از طریق جعل عمیق، مستهجن باشد، می‌تواند بر عنوان حدی «قذف» نیز قابل تطبیق باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deepfakes Crimes from the Perspective of Jurisprudence and Criminal Law

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Ehsanpour 1
  • Ahmad Ommi 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Shahed University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Private Law, Law and Political Science, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Recent technological advances have made it easy to produce videos called "deepfakes" using human face swaps. Deepfakes are the product of artificial intelligence (AI) applications that merge, combine, replace, and superimpose images and video clips to create fake videos that appear authentic. The widespread and destructive use of this technology on the one hand and the ease of using the technology have caused it to be used for illegitimate and illegal purposes. Deepfakes were used for public policy or entertainment, but in the future it is likely to be used for personal and political vengeance and non - realistic political propaganda. These destructive effects highlight the necessity of criminalization of misuse of it. Some countries, such as the United States, have begun ratification of the laws of combating deepfakes at the state and then federal levels. In the European Union, the three countries (France, Germany and Spain) have adopted national regulations directly or indirectly related to this area. In Iran, according to the law of computer crimes, the spread of false video is considered to be a spreading scandal and if its content causes the defamation of persons, it will also be prosecuted under this criminal title. If the content of production and propagation through deepfakes is obscene, it

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deepfakes
  • Criminalization
  • Defamation
  • False spreading
  • Qazf