تفکر اجباری ناشی از فناوری هارپ؛ از تحریم فقهی تا لزوم جرم انگاری قانونی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

2 دانشیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 دانشیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

10.22034/jccj.2022.344151.1032

چکیده

پیشرفت و ترقی روزافزون صنعت در هزاره سوم میلادی، موجب به‌ظهور رسیدن فناوری‌های نوظهوری در جهان گردیده است. یکی از این فناوری‌های نوظهور، فناوری پیچیده هارپ است که دارای کاربردهای مختلفی بوده و سازندگان آن، از کاربردهای آن بر علیه بشریت استفاده می‌کنند. از مهم‌ترین و پرکاربردترین آن‌ها می‌توان به تفکر اجباری یا همان بردگی ذهنی اشاره کرد، چراکه در عصر حاضر، جنگ سرد جای خود را به جنگ اراده‌ها داده است. ازطرفی‌دیگر، به‌لحاظ نو بودن و همچنین سرّی بودن آن، اثبات آن نیز به نوعی محال بوده و جامعه جهانی را با چالش‌هایی مواجه کرده است. مهم‌ترین چالش مطرح، عدم جرم‌انگاری آن می‌باشد که مغفول مانده است. دین اسلام، به‌عنوان دینی کامل و غیرانفعالی و واکنش‌گر در مورد هر افعالی دارای حکم و نظر است، بنابراین طبق قواعد فقهی که شرع مقدس اسلام در اختیار فقها قرار داده است، القای تفکر به لحاظ شرعی حرام بوده و به‌دلیل همین، لزوم جرم‌انگاری آن ضروری به‌نظر می‌رسد. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی فقهی تفکر اجباری ناشی از فناوری هارپ و لزوم جرم‌انگاری آن می‌باشد. روش تحقیق به‌صورت توصیفی و تحلیلی بوده است نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته‌های تحقیق حاکی از این مطلب است که تفکر اجباری مجاز نبوده و جرم‌انگاری آن ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compulsive Thinking Resulting from HAARP Technology; from Jurisprudential Sanctions to the Need for Legal Criminalization

نویسندگان [English]

  • Mahdi Omani 1
  • Jamal Beigi 2
  • Babak Pourgahremani 3
1 Ph.D Student, Department of Criminal Law & Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran.
2 Associate Professor, Department of Criminal Law & Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran. (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Criminal Law & Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran.
چکیده [English]

The increasing progress and development of industry in the third millennium AD has led to the emergence of new technologies in the world. One of these emerging technologies is the complex HAARP Technology, which has various applications and its creators use it against humanity. One of the most important and widely used of them is forced thinking or mental slavery, because in the present era, the Cold War has given way to the war of wills. On the other hand, in terms of its novelty and secrecy, it is somewhat impossible to prove and has faced challenges for the international community. The most important challenge is not to criminalize it, which has been neglected. The religion of Islam, as a complete religion, is passive and reactive to any action. According to the rules of jurisprudence that the holy Shari'a of Islam, the induction of thought is legally forbidden and its criminalization seems necessary. The main purpose of this article is to study the jurisprudence of forced thinking caused by HAARP Technology and the necessity of its criminalization. The research method is descriptive and analytical. The method of research is qualitative and the research findings indicate that forced thinking is not allowed and its criminalization is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HAARP Technology
  • Jurisprudential Criminalization
  • Forced Thinking