جبران خسارت ناشی از جرم با تأکید بر آسیب‌های معنوی بزه‌دیدگان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه حقوق، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.

10.22034/jccj.2022.376561.1149

چکیده

جبران خسارت جرم، به ویژه جبران خسارت آسیب‌های معنوی بزه‌دیدگان از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله به بررسی موضوع مورد اشاره در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه‌ای برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که خسارت ناشی از جرم و خسارت ناشی از آسیب‌های معنوی بزهدیده‌گان در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است. جبران خسارت ناشی از جرم شامل ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را شامل می‌شود. جبران خسارت معنوی دارای ماهیت مدنی است و اجرای مسؤولیت مدنی نباید موجب زایل شدن مسؤولیت کیفری فاعل زیان گردد لذا منطقی به نظر می‌رسد که در جرایم علاوه بر جبران خسارت معنوی، بزهکار نیز مجازات گردد. شاید نتوان میزان دقیق خسارت معنوی را تعیین کرد اما در عین حال نمی‌توان وارد کننده زیان را در مقابل اعمال زیان‌بار خود مبرا دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Damage Compensation Caused by the Crime with Emphasis on the Emotional Damages of the Victims

نویسنده [English]

  • Zahra Zebarjad
Faculty Member of Department of Law, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
چکیده [English]

In this article, the subject mentioned in Iran's criminal law has been investigated. This article is descriptive and analytical, and the library method to collect data was used. The findings indicate that the damage caused by the crime and the damage caused by the emotional damage of the victims in the Criminal Procedure Law and the Islamic Penal Code are accepted. Compensation for damages caused by crime includes material and spiritual losses and possible benefits obtained from the crime. Compensation for moral damage is of a civil nature, and the implementation of civil liability should not cause the criminal liability of the perpetrator of the damage to be eliminated, so it seems logical that in addition to compensation for moral damage in crimes, the criminal should be punished. As a result, it may not be possible to determine the exact amount of moral damage, at the same time, the causer of damage from her harmful actions cannot be excused.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damage
  • Crime
  • Moral Damages
  • Victims