تأثیر قاعدگی بر حقوق کیفری زنان در ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2022.353380.1107

چکیده

قاعدگی یکی از مهم‌ترین بحران‌های زندگی زنان است و علائمی که زنان در این مرحله تجربه می‌کنند، ازجمله چالش‌های مهم مراقبتی است. اثبات قاعدگی زنان در شرایط مذکور می‌تواند به‌عنوان یک معیار اصلی در وضعیت حقوقی زنان موردتوجه قرار بگیرد و موجب تغییر، تبدیل و یا تخفیف جرایم و مجازات‌ها در خصوص جرایمی که به آن متهم شده‌اند، باشد. در قوانین ایران به‌ویژه قانون آیین دادرسی کیفری برخی از تفاوت‌ها در اجرای مجازات زنان که شامل به تعویق افتادن اجرای مجازات در زنان باردار است، در حمایت از آن‌ها وضع شده ولی در خصوص برخی از شرایط زنان همچون قاعدگی، ابهامات و خلأهایی در قانون‌گذاری و تفسیر قانون وجود دارد. در برخی موارد که وضعیت جسمانی مصداقی از بیماری محسوب می‌شود، حسب مورد حدود تعهدات و مسؤولیت‌های بانوان را تغییر می‌دهد و می‌تواند ازجمله بیماری‌های روانی باشد که بر حالات رفتاری فرد تأثیر بگذارد که نتیجه آن مختل شدن عناصر سازنده جرم است. قاعدگی در حقوق کیفری ایران جایگاهی نداشته و قانون از این حیث دارای خلأ ساختاری و حقوقی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Menstruation on Women's Criminal Rights in Iran

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Karimi Yazdi 1
  • Ebrahim Yaghouti 2
  • Mohammad Javad Javid 3
1 Ph.D Student, Department of Jurisprudence and Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Jurisprudence and Basics of Islamic Law, Faculty of Literature and Humanities, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Public Law, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Menstruation is one of the most important crises in women's lives and the symptoms that women experience at this stage are among the most important challenges of care. Proving women's menstruation in these conditions can be considered as a main criterion in women's legal status, resulting in changes or decrease in their punishments. In Iranian law, especially the Criminal Procedure Code, some differences in the implementation of women's punishments, which include the postponement of the implementation of the punishment in pregnant women, have been enacted in support of them, but there are ambiguities and gaps in legislation and interpretation of the law regarding some of the conditions of women, such as menstruation. In some cases, the physical condition is an example of the disease, it changes the limits of women's obligations and responsibilities and can be one of the mental illnesses that affect the behavioral states of the individual, resulting in the disruption of the elements of the crime. Menstruation has no place in Iranian criminal law and the law has a structural and legal gap in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Menstruation
  • Women
  • Criminal Liability