سازمان‌یافتگی؛ معیار مغفول جرم قاچاق کالا و افسادفی‌الارض

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 استادیار، گروه معارف، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

10.22034/jccj.2023.383939.1185

چکیده

سیاست کیفری غالب در برخورد با مفاسد اقتصادی، سیاست امنیت‌مدار است و درصورتی‌که نگرش امنیت‌مدار و دیدگاه پوپولیستی بر سیاست کیفری حاکم گردد، تهدید جدی برای سیاست کیفری محسوب می‌شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای انجام شده است، به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که چه تغییراتی در سیاست کیفری در قبال قاچاق کالا باید اتخاذ گردد تا روند جرم مزبور نزولی شود؟ فرضیه این است که توجه ویژه و خاص به قاچاق سازمان‌یافته فارق از نگاه پوپولیستی و ابزاری و برخورد قاطع با اشخاصی که در رأس هرم قرار دارند، می‌تواند تا حد بسیاری از روند روز افزون قاچاق بکاهد. به همین منظور در این مقاله سعی شده است از زاویه دیگر به قاچاق سازمان‌یافته توجه شود و از باب تلاقی یافتن با افسادفی‌الارض به‌عنوان یک تدبیر یا تهدید سیاست کیفری بدان پرداخته شود. افسادفی‌الارض عنوان مهمی است که می‌تواند پاسخگوی مناسب در مواجهه با چنین رفتارهایی باشد. همچنین می‌توان با وفاقی که درباره محاربه و افسادفی‌الارض در مذاهب اسلامی وجود دارد، درعین جرم‌انگاری مستقل افسادفی‌الارض و شفافیت حدود و ثغور آن، از مجازات‌های چهارگانه محاربه برای افسادفی‌الارض بهره برد تا به‌عنوان راهکار مفید فایده برای سیاست کیفری تلقی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organization; Neglected Criteria for the Crime of Goods Smuggling and Corruption in Earth

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Rahimi 1
  • Seyyed Mehdi Mansouri 2
  • Kamal Khajepoor 3
1 Ph.D Student , Department of Criminal law and Criminology, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 Assistant Professor, Department of Theology, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

The dominant criminal policy in dealing with economic corruption is the security-oriented policy, and if the security-oriented attitude and populist view dominates the criminal policy, it is considered a serious threat to the criminal policy. The present research, which was carried out with a descriptive-analytical method and with library tools, seeks to answer the question that what changes should be made in the criminal policy against goods smuggling in order to decrease the trend of this crime? The hypothesis is that paying special attention to organized trafficking, apart from the populist and instrumental view, and decisively dealing with the people who are at the top of the pyramid, can reduce the increasing trend of trafficking to a great extent. For this purpose, in this article, an attempt has been made to pay attention to organized trafficking from another point of view and deal with it in terms of interaction with Corruption in Earth as a strategy in criminal policy. Corruption in Earth is an important title that can be a suitable answer for such behaviors. Also, with the independent criminalization of Corruption in Earth and the transparency of its limits, it is possible to take advantage of the four punishments of Muhareba for Corruption in Earth to be considered as a useful solution for criminal policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption in Earth
  • Economic Crime
  • Goods Smuggling
  • Criminal Populism