چالش‌های تعقیب کیفری دولت آمریکا در ترور سردار سلیمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 دانشیار، گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

10.22034/jccj.2023.398323.1275

چکیده

با وجودی که تروریسم، پدیده‌ای نوظهوری نیست اما تنها چند دهه است که با توجه به گستردگی و ویژگی‌های آن به یکی از مباحث بحث انگیز بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی تبدیل شده است. یکی از مصادیق مهم و چالشی این پدیده، تروریسم دولتی است که گاه با توجیه دفاع پیش‌دستانه ارتکاب می‌یابد؛ موردی که در خصوص ترور سردار سلیمانی توسط دولت آمریکا بیان گردید. با وجود توسعه کنوانسیون‌ها و ارتقای صلاحیت مجامع قضایی بین‌المللی، اما در مبحث مصادیق و ابعاد دفاع پیش‌دستانه و یا ابعاد «تجاوز»، اختلافات فاحشی بین کشورها وجود دارد. یافته‌های این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، نشان می‌دهد که سیاست قضایی بین‌المللی چه در قالب کنوانسیون‌ها و چه در قالب صلاحیت مراجع قضایی، چالش‌های فراوانی در خصوص جزادهی عاملان ترور سردار سلیمانی دارد و نتیجه می‌شود که با توجه به کنوانسیون «پیشگیری و مجازات جرایم ارتکابی علیه اشخاص حمایت شده بین‌المللی»، و با استناد به قانون‌های عمومی مثل منشور ملل متحد، قطعنامه تعریف تجاوز، کنوانسیون مأموریت‌های ویژه و مقررات عرفی، می‌توان پرونده ترور سردار سلیمانی و همراهان وی را پیگیری نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of Criminal Prosecuting of U.S. Government for Assassination of General Soleimani

نویسندگان [English]

  • Mohamad Salehi 1
  • Shahrdad Darabi 2
  • Alireza Saeid 3
1 Ph.D Student, Department of Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 Associate Professor, Department of Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Although terrorism is not an emerging phenomenon, it has only been a few decades since it has become one of the most controversial international, regional and domestic debates due to its extent and characteristics. One of the important and challenging examples of this phenomenon is state terrorism, which is sometimes committed with the justification of preventive defense; The case that was stated regarding the assassination of General Soleimani by the US government. Despite the development of conventions and the enhancement of the jurisdiction of international judicial assemblies, there are huge differences between countries regarding the examples and dimensions of preventive defense or the dimensions of "aggression".The findings of this research, with a descriptive-analytical approach, show that the international criminal policy, both in the form of conventions and in the form of the jurisdiction of judicial authorities, has many challenges regarding the punishment of the perpetrators of the assassination of Sardar Soleimani  And it is concluded that according to the Convention on "Prevention and Punishment of Crimes Committed against Internationally Protected Persons", and referring to general laws such as the United Nations Charter, the Resolution on the definition of aggression, the Convention on Special Missions and customary provisions, the assassination case of General Soleimani and his companions can be Followed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • U.S
  • Assassination
  • General Soleimani