کاربرد فناوری حقوقی و تأثیرات ناشی از آن در نظام قضایی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

10.22034/jccj.2023.404084.1307

چکیده

امروزه اهمیت فناوری اطلاعات به‌منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت‌های مختلف سازمان‌ها و در نتیجه بالا بردن بهره‌وری آن‌ها به‌روشنی مشخص شده است. قوه قضاییه از جمله سازمان‌هایی است که برای افزایش سرعت و سهولت انجام خدمات قضایی، با حداقل حضور فیزیکی شهروندان و جلوگیری از اطاله دادرسی، ارائه خدمات به‌صورت الکترونیکی را مبنای خدمات قرار داده است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف بررسی تأثیر و نقش فناوری در سیاست‌های کلان قضایی کشور به دنبال افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضائی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک است. نتایج نشان می‌دهد قوه قضائیه مکلف است برای توسعه الکترونیک اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه، مراکز و سازمان‌های وابسته، نسبت به تکمیل و روزآمد کردن داده‌ها و اطلاعات مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند. ترکیب نظام قضایی و دادگستری با فناوری اطلاعات و ارتباطات چه در مباحث ماهوی و چه در قواعد شکلی، نه‌تنها موجبات مدیریت عملکرد و هزینه را فراهم می‌کند، بلکه به تدوین استانداردهای کیفیت نیز کمک می‌کند و مزایای مختلفی را به‌دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Application of Legal Technology and its Effects on Iranian Judicial System

نویسندگان [English]

  • Rahele Rahim 1
  • Akram Tajik 2
  • Zahra Tajari Moazeni 3
  • Ali Akbar Esmaeili 3
1 Ph.D Student, Department of Criminal Law and Criminology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Today, the importance of information technology in order to increase the speed and accuracy of various activities of organizations and as a result to increase their productivity is clearly defined. Judiciary is one of the organizations that has made the provision of electronic services the basis of services in order to increase the speed and ease of judicial services, with the minimum physical presence of citizens and to prevent the delay of proceedings. This research with a descriptive and analytical method and with the aim of investigating the impact and role of technology in the judicial policies of the country seeks to increase the speed, accuracy, efficiency and security in the provision of legal and judicial services and the realization of a comprehensive electronic judicial system. The results show that the Judiciary is obliged to develop the electronic information and communication of the Judiciary, centers and related organizations, to complete and update the data and information of the National Judiciary Data Center and to develop the services of this center and fully establish the National Justice Network. Combining the judicial system and justice system with information and communication technology in substantive and formative issues, not only provides cost and performance management, but also helps to develop quality standards and provides various benefits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal Technology
  • Judicial Policy
  • Judiciary