بررسی حقوق زیان‌دیدگان در سانحه پرواز 752 اوکراین و شیوه‌های جبران خسارت از منظر حقوق ایران و اسناد بین‌الملل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 استادیار، حقوق خصوصی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

10.22034/jccj.2023.403466.1306

چکیده

فاجعه پرواز شماره 752 خطوط هوایی اوکراین، در بحبوحه تشدید بحران سیاسی در خلیج فارس رخ داد؛ حادثه‌ای که به سرعت به یک بحران حقوقی تبدیل شد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی ـ تحلیلی است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که وقوع هر حادثه‌ای شرایط مختص به خود را داشته و رویه‌های جبران خسارات و توجه به جبران حداکثری زیان با اتکا به نظام‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی باتوجه به دلایل و علل سقوط، انهدام و ... هواپیما می‌تواند متفاوت باشد؛ اما مشخصاً با وقوع هر سانحه هوایی بلاشک خسارت‌های جانی، مالی و معنوی مطرح می‌شود. این تحقیق به این نتیجه رسیده است که درخصوص حقوق زیان‌دیده‌گان ناشی از حوادث هوایی می‌بایست به منابع فقهی ازجمله قاعده «لاَیُطَلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ» و «لاضَرَرْ» در نظام حقوقی ایران و معاهده ورشو به‌عنوان یک سند معتبر بین‌المللی استناد شود. مطابق طرح مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها، جلب رضایت دولت خواهان از طریق جبران خسارت یا به تعبیر دیگر غرامت، عذرخواهی و ... از راه‌های تعریف شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Rights of the Victims in the Ukrainian Flight 752 Accident and Compensation Methods from the Perspective of Iranian Law and International Documents

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ghafouri zad 1
  • Radan Jebeli 2
  • Hasan Paktinat 3
1 PhD Student in Private Law, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Private Law, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Private Law, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The disaster of flight number 752 of Ukrainian Airlines happened in the midst of the political crisis in the Persian Gulf. This article is descriptive-analytical research. Findings of the research show that every accident has its own conditions and the procedures for compensation and paying attention to the maximum remedy for victims by relying on the domestic and international legal systems can be different according to the reasons and causes of the plane crash, destruction, etc; But obviously, with the occurrence of any air accident, life, financial and moral damages are certainly raised. This article concludes that with regard to the rights of the victims of air accidents, juridical sources including the rule of “Value of Muslim life” and “Harm” in Iran's legal system and the Warsaw Treaty as an internationally valid document should be cited. About international responsibility of the governments, there are several compensation solutions for the injured government like obtaining the satisfaction of the requesting government through compensation or compensation and apology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air Transport
  • Flight Accident
  • Rights of Victims
  • Compensation Methods
  • Remedy