جرم‌انگاری معاونت در خودکشی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

مربی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2023.418363.1394

چکیده

خودکشی یا انتحار، قتلی است که مرتکب جرم و مقتول، یک نفر است. به‌عبارت‌دیگر، هرگاه مجنی‌علیه یا بزه‌دیده قتل، خود قاتل باشد، خودکشی تحقق می‌یابد. در قانون مجازات اسلامی فعلی ایران (1392) خودکشی عنوان جرم ندارد. به‌همین‌سبب معاونت در آن جرم محسوب نمی‏شود، چراکه مجرمیتِ معاون، مجرمیتِ استعاری است. بدین‌معنا که هرگاه عمل ارتکابی، جرم نباشد، وصف مجرمانه به معاون نیز تعلق نگرفته و مآلاً هیچ‌کدام مجازات قانونی ندارند. اینکه فرد خودکشی‏کننده، قابلیت مجازات را ندارد، بدان‌سبب است که او، دیگر وجود ندارد و در قید حیات نیست تا مجازات شده و این اعمال کیفر نسبت به او واجد جنبه پیشگیرانه باشد، اما ممکن است افرادی در امر خودکشی، همکاری کرده و بستر را برای این عمل آماده کرده و به‌گونه‏ای معاون در وقوع خودکشی باشند. بنابراین مستند به توجیهات، ادله و استدلال‌های ارائه‌شده در این مقاله، می‌توان معاونت در خودکشی را جرم مستقل دانست و برای آن مجازات، تعیین کرده و با این کار به حیات، آرامش و امنیت روانی مردم کمک نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminalization of Assisting in Suicide

نویسنده [English]

  • Ershad Kaviani
Lecturer, Department of Law, Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Suicide is a murder in which the perpetrator and the victim are the same person. In other words, when the perpetrator or the victim of the murder is the murderer himself, suicide is realized. In the current Islamic Penal Code of Iran (2012), suicide is not a crime. For this reason, being a deputy is not considered a crime. Because the criminality of the deputy is a metaphorical crime. This means that if the act committed is not a crime, then the deputy is not considered criminal, and none of them have any legal punishment. The fact that a person committing suicide does not have the ability to be punished is due to the fact that he no longer exists and is still alive. But it is possible to punish some people cooperated in suicide and prepared the ground for this act. There are evidences and documents that are the theoretical foundations of the viewpoint that considers assisting suicide as a crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suicide
  • Crime
  • Criminalization
  • Accessory to Crime
  • Participation in Crime
دوره 2، شماره 5
شماره علیحده؛ ویژه حقوق جزا
اسفند 1401
صفحه 395-407
  • تاریخ دریافت: 06 مرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 03 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 23 شهریور 1401