کلیدواژه‌ها = جبران خسارت
ماهیت فقهی و حقوقی دیه در قلمرو حقوق کیفری ایران، عراق و ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1402

10.22034/jccj.2024.434831.1464

محمدباقر نریمانی؛ علیرضا شکربیگی؛ عباس پهلوان زاده


حمایت از اطفال بزه‌دیده فضای سایبری با تأکید بر نحوه جبران خسارت

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 127-137

10.22034/jccj.2023.385631.1193

سید جمال موسوی؛ محمد روحانی مقدم؛ مریم آقایی بجستانی


جبران خسارت وارده به محیط زیست در مرز آبی دریای خزر با تأکید بر حقوق کیفری

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 79-92

10.22034/jccj.2022.361430.1097

سارا رستمی؛ رامین پورسعید؛ زری فیروزکاه


تعهد به جبران خسارت بزه‌دیده در حقوق کیفری بین‌المللی

دوره 1، شماره 4، دی 1400، صفحه 109-115

10.22034/jccj.2022.360957.1095

محسن اصلانی؛ سید قاسم زمانی؛ مسعود راعی