نویسنده = علیرضا میلانی
سیاست جنایی تقنینی ایران نسبت به جرایم اقتصادی( با نگاهی اجمالی بر فقه امامیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

10.22034/jccj.2024.413740.1355

میرمجید طاهری؛ علیرضا میلانی؛ کریم صالحی


تضمین حق حضور بزه‌دیده در فرایند دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی

دوره 2، شماره 4، دی 1401، صفحه 33-45

10.22034/jccj.2022.374495.1139

لیلا خلیلی سامانی؛ مهدی مومنی؛ علیرضا میلانی