نویسنده = محمود مالمیر
بررسی پوپولیسم در سیاست جنایی در مرحله دادرسی و راهکارهای تحدید آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

10.22034/jccj.2023.419396.1401

محمود اشرافی؛ محمدهادی ایزدی؛ محمود مالمیر


پیشگیری اجتماعی از فساد اداری

دوره 3، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-11

10.22034/jccj.2023.384209.1186

امیر حسین تسلیمی؛ محمود اشرافی؛ محمود مالمیر


اثر جهانی‌شدن بر بنیان‌های نظام‌های حقوق کیفری ملّی

دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 31-44

10.22034/jccj.2023.383798.1183

محمد همت؛ محمود مالمیر؛ مسعود حیدری