کلیدواژه‌ها = سیاست جنایی
بررسی پوپولیسم در سیاست جنایی در مرحله دادرسی و راهکارهای تحدید آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

10.22034/jccj.2023.419396.1401

محمود اشرافی؛ محمدهادی ایزدی؛ محمود مالمیر


سیاست جنایی پیشگیرانه ایران و انگلستان در برابر جرائم علیه حیات‌وحش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

10.22034/jccj.2023.419645.1403

پریوش کرمانیان؛ بابک پورقهرمانی؛ جمال بیگی


بسترهای ناکارآمدی حبس در سیاست جنایی قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.22034/jccj.2024.444762.1501

مجید باغستانی؛ محمود اشرافی؛ مسعود حیدری


سیاست جنایی مشارکتی در قبال فعالیت‌های مجرمانه در بستر فضای مجازی

دوره 2، شماره 5، اسفند 1401، صفحه 315-322

10.22034/jccj.2023.403321.1305

یاسر انصاری؛ سیدمحمدرضا موسوی فرد؛ مرجان نگهی مخلص آبادی؛ سجاد اختری؛ مجتبی غفاری


سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در موارد تهدید امنیت غذایی باتوجه به جرم‌شناسی سبز

دوره 2، شماره 5، اسفند 1401، صفحه 547-563

10.22034/jccj.2024.430751.1443

معصومه رضاپور پرشکوهی؛ امراله نیکومنش؛ عباس سماواتی