نویسنده = حسن حاجی تبار فیروزجایی
بررسی تأثیر وضغیت خانواده بر بزهکاری کودکان و نوجوانان(از نگاه قضات، مددکاران اجتماعی و مدیران مدارس استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1402

10.22034/jccj.2023.404282.1315

آزاده کردی حاجی؛ حسن حاجی تبار فیروزجایی؛ کیومرث کلانتری


مطالعه تطبیقی استماع شهادت مجازی در چارچوب دادرسی الکترونیک

دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 77-89

10.22034/jccj.2023.377279.1153

محمد انصاف دوست؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروزجایی


تأملی بر چالش‌های اثبات خشونت‌های خانگی علیه زنان در نظام ادله اثبات کیفری

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 39-51

10.22034/jccj.2022.350701.1051

نسیم بسنده؛ حسن حاجی تبار فیروزجایی؛ حسین فروغی نیا


سیاست تقنینی حاکم بر پاسخ‌دهی به جرایم جنسی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 95-106

10.22034/jccj.2022.370203.1128

حسینعلی زهره منش رستمی؛ بهنام قنبرپور؛ حسن حاجی تبار فیروزجایی


پاسخ‌دهی به جرایم جنسی به شیوه پیشگیری کنشی و واکنشی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

دوره 1، شماره 2، تیر 1400، صفحه 119-128

10.22034/jccj.2023.386169.1196

حسینعلی زهره منش رستمی؛ بهنام قنبرپور؛ حسن حاجی تبار فیروزجایی