نویسنده = مریم آقایی بجستانی
امکان‌سنجی سقوط قصاص در موارد تحریک شدید مجنی‌علیه

دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 19-27

10.22034/jccj.2023.377685.1156

معصومه حاجی مطلبی؛ مریم آقایی بجستانی؛ علی پریمی


بررسی فقهی و حقوقی طلاق در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با تأکید بر ابعاد کیفری

دوره 3، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 59-70

10.22034/jccj.2023.376060.1148

نیره محمدعلی ابراهیم؛ مریم آقایی بجستانی؛ سید محمدرضا امام


قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در فقه و حقوق‌کیفری ایران و اسناد بین‌المللی

دوره 2، شماره 5، اسفند 1401، صفحه 223-232

10.22034/jccj.2023.411716.1340

کرامت پیرنیا؛ مریم آقایی بجستانی؛ علی رضوانی


آسیب‌شناسی رویکرد فقه و حقوق کیفری نسبت به سقط ‌جنین ناشی از تجاوز به عنف

دوره 2، شماره 5، اسفند 1401، صفحه 507-520

10.22034/jccj.2023.404085.1308

عباسعلی ترحمیان؛ مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم


حمایت از اطفال بزه‌دیده فضای سایبری با تأکید بر نحوه جبران خسارت

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 127-137

10.22034/jccj.2023.385631.1193

سید جمال موسوی؛ محمد روحانی مقدم؛ مریم آقایی بجستانی