کلیدواژه‌ها = بزه‌دیده
تبیین امنیت حقوقی بزه‌دیده و بزه‌کار در قانون کاهش حبس تعزیری در پرتو عدالت ترمیمی

دوره 3، شماره 4، دی 1402، صفحه 93-102

10.22034/jccj.2024.390152.1235

سید مسلم‌ حسینی؛ سید عباس جزایری؛ مرتضی صادقی دهصحرایی


بررسی تطبیقی نقش بزه‌دیده در تعیین مجازات در قوانین کیفری ایران و انگلستان

دوره 2، شماره 5، اسفند 1401، صفحه 423-436

10.22034/jccj.2023.402543.1298

مختار فتاحی؛ احمد فلاحی؛ طیبه بیژنی میرزا


تضمین حق حضور بزه‌دیده در فرایند دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی

دوره 2، شماره 4، دی 1401، صفحه 33-45

10.22034/jccj.2022.374495.1139

لیلا خلیلی سامانی؛ مهدی مومنی؛ علیرضا میلانی


حق طرف‌های دعوی بر آگاهی از حقوق خویش در آیین دادرسی کیفری

دوره 2، شماره 4، دی 1401، صفحه 47-57

10.22034/jccj.2022.361922.1101

اعظم سروش نژاد؛ احمد رمضانی؛ منصور عطاشنه


رویکرد بزه‌دیده‌شناختی به افراد دارای خصلت و منش جنسی- جنسیتی خاص (کوئییرها) از منظر تقنینی و اسلامی

دوره 2، شماره 4، دی 1401، صفحه 127-138

10.22034/jccj.2023.374980.1143

سید عرفان قادری؛ مهرداد رایجیان اصلی؛ مژگان امراللهی بیوکی؛ تهمورث بشیریه


حمایت از اطفال بزه‌دیده فضای سایبری با تأکید بر نحوه جبران خسارت

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 127-137

10.22034/jccj.2023.385631.1193

سید جمال موسوی؛ محمد روحانی مقدم؛ مریم آقایی بجستانی


تعهد به جبران خسارت بزه‌دیده در حقوق کیفری بین‌المللی

دوره 1، شماره 4، دی 1400، صفحه 109-115

10.22034/jccj.2022.360957.1095

محسن اصلانی؛ سید قاسم زمانی؛ مسعود راعی


بازپژوهی فقهی پذیرش توبه در زنای به عنف؛ با تکیه بر مفهوم و معیارهای تمییز حق الله یا حق‌الناسی بودن جرائم

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-16

10.22034/jccj.2021.148187

سید سجاد کاظمی؛ حامد چگینی؛ محمد امین احمدیانی؛ نغمه فرزانه